HoLEP avantajları nelerdir?

Diğer cerrahi tekniklerle karşılaştırıldığında;

HoLEP prostatın büyüklüğünden, kan sulandırıcı tedaviden ve geçirilmiş TURP öyküsünden bağımsız olarak;

✓ Daha güvenlidir.

✓ Daha etkilidir.

✓ Daha kısa sürede sonda çekilir

✓ Daha kısa hastanede kalınır.

✓ Daha az komplikasyonu vardır.

✓ Daha az yeniden girişim gerektirir.

Özet olarak ;

HoLEP en az TURP, açık prostatektomi ve diğer lazer tedavileri kadar etkili, daha az komplikasyona ve daha kısa hastanede kalış süresine sahiptir.

21.yüzyıl da altın standart tedavi haline gelmektedir.