HoLEP ile BiPOLEP farkı nedir?

Her 2 teknikte kapalı yolla uygulanan enükleasyon tekniğidir. Kullanılan enerji teknikleri farklıdır. HoLEP tekniğinde Holmiyum:yitrium-aluminum-garnet(HoYAG) 2140 nm dalga boyuna sahip lazer enerjisi kullanılırken, BiPOLEP tekniği ise bipolar elektrik enerjisi ile yapılmaktadır. BiPOLEP tekniğinde aletin mekanik yardımı operasyon sırasında daha çok kullanılmaktadır. Sonuçları birbirine benzerdir.